top of page
นมัสการ ศีลมหาสนิท สวดมนต์
นมัสการ ศีลมหาสนิท สวดมนต์

อ. 14 ก.ย.

|

Google Meet

นมัสการ ศีลมหาสนิท สวดมนต์

เข้าร่วมกับเราในขณะที่เราสวดอ้อนวอนขอการเคลื่อนไหวของพระเจ้าในชีวิต คริสตจักร เมือง ประเทศชาติ และทั่วโลก เราแบ่งขนมปังด้วยกันในช่วงเวลาการประชุมนี้ ดังนั้นโปรดนำขนมปังและของเหลวที่เหมาะสมมาดื่มด้วย

ปิดรับสมัครแล้ว
ดูงานอื่นๆ

Time & Location

14 ก.ย. 2564 20:00 GMT+1 – 15 ก.ย. 2564 21:15 GMT+1

Google Meet

Share This Event

bottom of page