top of page
คริสตจักรเกรซ Raw
คริสตจักรเกรซ Raw

อา. 24 ต.ค.

|

Google Meet

คริสตจักรเกรซ Raw

Grace Church Raw เป็นแนวทางใหม่ในการบริการคริสตจักรออนไลน์ของเรา เราจะแบ่งปันเรื่องราวส่วนตัวเกี่ยวกับความดีของพระเจ้า การนมัสการ และดูพระคัมภีร์ด้วยกัน

ปิดรับสมัครแล้ว
ดูงานอื่นๆ

Time & Location

24 ต.ค. 2564 10:30 – 12:00 GMT+1

Google Meet

About the Event

Grace Church Raw เป็นแนวทางใหม่ในการบริการคริสตจักรออนไลน์ของเรา

สำหรับครั้งนี้เราจะใช้ Google Meet

จุดมุ่งหมายคือการเชื่อมต่อซึ่งกันและกันผ่านการสนทนาและเรื่องราวส่วนตัว และเชื่อมต่อกับพระเจ้าในขณะที่เราอ่านและอภิปรายพระคัมภีร์ด้วยกัน

การประชุมเริ่มเวลา 10.30 น. แต่คุณสามารถเข้าร่วมกับเราได้ตลอดเวลาตั้งแต่ 10.15 น. สำหรับ "เวลาดื่มกาแฟเสมือนจริง" ของเรา

Share This Event

bottom of page