top of page
เชื่อมต่อกลุ่ม (1)
เชื่อมต่อกลุ่ม (1)

อา. 31 ต.ค.

|

ติดต่อสอบถามรายละเอียดสถานที่

เชื่อมต่อกลุ่ม (1)

Connect Groups คือการรวมตัวแบบตัวต่อตัวในวันอาทิตย์ที่เล็กกว่าของเราซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อการเชื่อมต่อที่แท้จริงและเน้นที่พระวจนะของพระเจ้า

Time & Location

31 ต.ค. 2564 10:30 – 01 พ.ย. 2564 10:30

ติดต่อสอบถามรายละเอียดสถานที่

About the Event

จุดมุ่งหมายของ Connect Groups มีไว้สำหรับการเชื่อมต่อที่ แท้จริง (ผ่านการสนทนาและเรื่องราวในชีวิตจริง) และเพื่อ มุ่งเน้นที่พระคำของพระเจ้า (โดยเน้นที่การเชื่อฟังและการเปลี่ยนแปลง) 

  • เมื่อคุณสมัครแล้ว คุณจะได้รับการจัดสรรกลุ่มและสถานที่
  • เจ้าของที่พักจะติดต่อกลับไปเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่คุณอาจต้องนำติดตัวไปด้วย

Share This Event

bottom of page