top of page
All Together Sunday (ออนไลน์)
All Together Sunday (ออนไลน์)

อา. 09 ม.ค.

|

ออนไลน์ใน Zoom

All Together Sunday (ออนไลน์)

สถานที่ปกติของเราไม่พร้อมให้บริการในสัปดาห์นี้ ดังนั้นเราจะพบกันทางออนไลน์ใน Zoom กรุณาส่งข้อความถึงเราหากคุณต้องการลิงค์ (hello@gracechurchthame.org.uk)

Time & Location

09 ม.ค. 2565 10:30 – 12:00

ออนไลน์ใน Zoom

Share This Event

bottom of page